2013-05-01

932

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du: För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som 

Det finns 18 Nationella program uppdelat på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. De nationella gymnasieprogrammen består av kurser som  Blankett för yttrande och beslut för mottagande av sökande till nationellt program i gymnasieskolan. (Skollagens 15 kap 5 § samt 16 kap 42, 44, 47-48 §§). 8 dec.

  1. Hur mycket är 60 euro i svenska pengar
  2. Fritid malmö
  3. Ards behandling
  4. Interaktionistiskt
  5. Omskola sig till lärare
  6. Retorik för lärare konsten att välja språk konstruktivt
  7. Vad är riktigt om utskjutande last
  8. Problem med chilenare

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat med 1,3 procentenheter sedan förra året. 85,6 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 84,3 procent år 2019. Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Det finns fyra olika program. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Alla elever i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Det gäller både för elever som läser på ett nationellt program i gymnasieskolan och för elever som läser på ett introduktionsprogram.

nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12  Individuellt alternativ ska leda vidare till att kunna söka ett nationellt program, ska kunna gå vidare till något program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. erbjuder vi alla 18 nationella programmen, Introduktionsprogram, Nationellt godkänd Vi är den kommunala gymnasieskolan i fem av länets åtta kommuner.

Om du läser på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på gymnasienivå på Komvux, Särvux eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket, får du ett uppehållstillstånd som är giltigt utbildningens planerade längd samt ytterligare sex månader.

Nationella program. Gymnasieskolan består av följande nationella program. Tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fem introduktionsprogram.

Introduktionsprogrammen ska tillgodose obehöriga elevers individuella förutsättningar och behov för studier.

Inom gymnasieskolans introduktionsprogram kan ett yrkespaket kombineras med grundskoleämnen för att ge behörighet till ett nationellt program. Yrkespaketen kan också, utifrån individens behov, kombineras med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket. Studievägskoder för nationella program inom gymnasieskolan Studievägskoder för nationella program inom gymnasieskolan Studievägskoden består av max nio tecken/positioner. En studievägskod beskriver program och inriktning. De två inledande positionerna i studievägskoden är programförkortningen och tre Ett nationellt program kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning, där minst halva utbildningen sker ute på en eller flera arbetsplatser. Alla elever ska även göra ett gymnasiesärskolearbete, där eleven visar att han eller hon kan utföra vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.
Medvind arbetstid frosunda

Nationellt program i gymnasieskolan

Alla dessa program innehåller programgemensamma ämnen, valbara kurser, individuella val, gymnasiegemensamma ämnen och gymnasiearbete. En fullständig utbildning på ett nationellt program omfattar 2500 poäng. Totalt finns det 18 nationella program För unga mellan 16 och 20 år. Ungdomar som avslutat grundskolan kan välja att fortsätta studera i gymnasieskolan som är frivillig och avgiftsfri. Gymnasieskolan består främst av nationella program och introduktionsprogram.

I Strömsunds kommun  Det finns 12 nationella yrkesprogram. De flesta programmen har olika inriktningar.
Adobe indesign cc 2021 serial

Nationellt program i gymnasieskolan


Alla elever i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Det gäller både för elever som läser på ett nationellt program i gymnasieskolan och för elever som läser på ett introduktionsprogram. Planen ska följa eleven genom hela utbildningen och revideras vid behov.

Dessutom finns det fyra introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Behörighet. Behörighetskrav för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Språkintroduktion är ett introduktionsprogram i gymnasieskolan som vänder sig till ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att klara ett annat introduktionsprogram eller nationellt program.


Oren accept paragraf

Inom gymnasieskolans introduktionsprogram kan ett yrkespaket kombineras med grundskoleämnen för att ge behörighet till ett nationellt program. Yrkespaketen kan också, utifrån individens behov, kombineras med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket.

I Strömsunds kommun  Det finns 12 nationella yrkesprogram. De flesta programmen har olika inriktningar. Programmen förbereder dig för att jobba inom ett yrke eller plugga vidare på  Flera gymnasieprogram att välja mellan. Den svenska gymnasieskolan är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program; tolv yrkesprogram och sex  Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan. Förordning (​SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program. I Degerfors och Karlskoga kommuner finns den gemensamma gymnasieskolan Möckelngymnasiet som erbjuder 15 nationella program, fem introduktionsprogram  Härnösands gymnasium erbjuder de flesta nationella program, introduktionsprogram, nationella idrottsinriktningar och gymnasiesärskola.