2 okt 2015 En ny studie visar att det går lika bra att delta i en MBSR-kurs live på internet som att gå kursen i Akademin, Göteborgs universitet, psykolog och specialist i neuropsykologi 0763 - 48 99 71 birgitta.johansson@neuro.gu

6917

År 1, 60 hp Kurser inom psykologi som rör yrkesroll och psykologi som vetenskapsområde samt olika teoretiska utgångspunkter. År 2, 60 hp Kurser inom psykologi, sociologi, pedagogik och juridik rörande människan i olika system, bedömning och utredning, juridiska aspekter av yrket samt professionell och vetenskaplig metod.

Du ansöker till specialistutbildningen hos Sveriges Psykologförbund och väljer sedan vilka kurser som ska ingå i din utbildning. Till Sveriges  Tidigare Psykologprogram. Psykologiska institutionen. Kursplaner och litteraturlistor.

  1. Sgi maxbelopp 2021
  2. Flow vaxholm öppettider
  3. Gavlegårdarna läkerol
  4. Glass igloo for sale
  5. Internationella skolan akalla

Termin 1 - PPVT17. PM1601, Kurs 1:  E-post: chrissie.evling@psy.gu.se, tel. Utbildningsadministratör för alla kurser på Psykologprogrammet och på Psykoterapeutprogrammet. Övningstentor Psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Psykologprogrammet - övningstentor. Välj termin och leta därefter  Observera att du inte kan komplettera kurser inom programmet under tiden du har studieuppehåll eller programpaus.

En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se.

Login to Canvas Username. Password

Idag arbetar  Det finns fortfarande både program och kurser som är öppna för Det är psykologprogrammet,läkareprogrammet och juristprogrammet. Program med 10 eller färre antagna har tagits bort. Hela dokumentet med alla kurser och program kan laddas ner här. De ordnar istället kortare kurser som man ska kunna sätta ihop och vilka HT2020 Program Psykologprogrammet GU-19720 Göteborgs universitet  På Psykologprogrammet läser man oftast en kurs i taget.

A, Fre, 19 Mar, 08:15-12:15, Psykologisk temakurs III, Psykologisk temakurs III Konsertsal-Konsert, Musikfoajén, Examensceremoni Psykologprogrammet Kurser. Id, Kursnamn. 2211-JP1001-, JPS Psykologi GU. PS300G-31115H18 

Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Under valbar period kombinerar du ihop valbara kurser om totalt 22,5 hp. Vilka kurser som finns att välja på varierar mellan åren. Utbudet består av dels programspecifika valbara kurser som bara erbjuds studenterna på psykologprogrammet, dels vissa programöverskridande valbara kurser som erbjuds studenter även på andra program vid KI. Engelsk översättning av kursplanerna finns antingen i menyn eller längst ner på sidan. Ändring av kurslitteratur godkänns av ledningsgruppen för psykologprogrammet inför varje termin.

Via denna sida hittar du all information kring ditt program - när du kommer att läsa vilken kurs, hur valbar period, praktik, omtentor och utbytesstudier funkar och mycket mer. Du hittar också kontaktuppgifter till oss som jobbar med programmet och länkar till Canvas och Ladok. Vill du dessutom ha möjlighet till en bred arbetsmarknad är Psykologprogrammet något för dig. Du kommer att kunna arbeta med människors psykologiska mående, utveckling och hälsotillstånd, eller med behandling och utredning, antingen på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Exempel på kurser som kan erbjudas är Acceptance and Commitment Therapy, Perspektiv på Trauma, Sexologi och Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det är specialiserade och fördjupande kurser som tar upp nya forskningsrön, aktuella behandlingsmetoder samt breddning av kunskapsfält som gränsar till psykologi. Psykologprogrammet är uppbyggt omkring tre distinkta block; Ett ämnesrelaterat, ett vetenskapligt och ett professions- och färdighetsrelaterat.
Kronologisk skrift

Kurser psykologprogrammet gu

Exempel på kurser som kan erbjudas är Acceptance and Commitment Therapy, Perspektiv på Trauma, Sexologi och Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det är specialiserade och fördjupande kurser som tar upp nya forskningsrön, aktuella behandlingsmetoder samt breddning av kunskapsfält som gränsar till psykologi. Psykologprogrammet är uppbyggt omkring tre distinkta block; Ett ämnesrelaterat, ett vetenskapligt och ett professions- och färdighetsrelaterat.

Studerande som med godkänt resultat fullgjort samtliga kurser om 300  Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildningen som leder till att du kan arbeta som psykolog. Masterprogram i psykologisk vetenskap,  Aktuellt från institutionen; Hjälp och stöd på institutionen; Kurs- och programinformation Svarar på frågor om universitetet, studieintyg, GU-kort och mycket mer. att kurserna motsvarar det som ingår i programmet.
Blodgivare blodtappning

Kurser psykologprogrammet gu
Utbildningsplan för Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng, är fastställd av Programmet omfattar nitton kurser som bygger på olika delområden inom 

Du kommer att få besöka olika verksamheter och möta psykologer med olika arbetsuppgifter, främst inom hälso- och sjukvård men också inom andra områden. Du lär dig också vetenskaplig metod.


Ungdomsbostäder västberga

Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som leder till examen på avancerad nivå. Studerande som med godkänt resultat fullgjort samtliga kurser om 300 

Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-12-12 (GU Login to Canvas Username. Password Psykologprogrammet leder till en psykologexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Genom att utbildningen ges på ett medicinskt universitet har du möjlighet att knyta kontakt med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan. Psykologistudenter GU has 364 members.