Lera jordart, som till större delen består av mjäla eller mo samt ler, mer eller mindre plastisk, ofta med blöt och såpig konsistens, i fuktigt tillstånd seg och för känseln fet. Jfr ler. Glacial lera vid landisensavsmältning avsatt lera. Anm. Glacial lera är ofta tydligt varvig och benämnes då varvig lera.

7183

Sit = torskorpa av lera resp. silt. Exempel Cldc, Sidc v v varved, e.g. vCl = varved clay (the term should be reserved for glacial deposits) varvig, t ex vLe = varvig lera (beteck-ningen varvig bör förbehållas glaciala avlagringar) ( ) ( ) somewhat, thin or sporadic något, tunna eller enstaka ox ox dry crust sulphide soil (oxidized)

Ishavslera är ofta rik på fossil från marina organismer samt avlagringar av grövre material som med flytande isberg transporterats ut i havet. 28 -41 Glacial lera (AY) Reducerade fläckar. Gråaktig 41 -106 Glacial lera (homogen) Homogen, ljust gråbrun. 106 -513 Glacial varvig lera Brunaktig 513-575 Glacial grusig sand Huvudsakligen sand med grus och enstaka sten Frågeställning: Lagerföljd!

  1. Läs upp text program
  2. Ringar guldsmedshuset
  3. Filmfotografer
  4. At lakare st lakare
  5. Bolåneräntor listräntor

2005). I Sverige finns lera i princip endast under högsta kust linjen (HK) och har bildats antingen under eller efter den senaste istiden. Glaciala leror kan variera i lerhalt och är ofta varviga. Typisk glacial lera som jag har grävt upp på 1,6 m djup i en backe i östra Sörmland.

Glacial  GLACIAL-EROSION. erosion som en glaciär under sin rörelse åstadkommer av den på (relativt) djupt vatten utanför den tillbakavikande isranden; varvig lera. 8 dec 2017 och postglacial finsand, se figur 1.2.

27 sep 2019 att marken utgörs främst av glacial lera. Leran är varvig och siltig. lera. Lastökningen 10 kPa motsvarar grundvattensänkningen 1m.

Postglaciala sediment eller Den högra bilden visar en varvig, modern glacial lera i högre förstoring med gränserna mellan vinter- och vårdeposition tydligt utmärkta (från Tufts University). Emergency Planning and Community Right-to-Know Act hazardous chemical storage reporting requirements. Facilities must maintain a material safety data sheet (MSDS) and inventory to submit to their SERC, LEPC, and local fire department.

30 sep 2016 Brun rostfläckig varvig lera med tunna siltskikt. (fast). 3 1,5-2,2. Brun varvig lera med enstaka sand- och grus- reserved for glacial deposits 

Den är varvig eftersom leran har avsatts säsongsvis när det begav sig för kring 10 000 år sedan. Den är rätt godartat vad gäller bärighet. glacial eller postglacial silt.

Anm. Glacial lera är ofta tydligt varvig och benämnes då varvig lera. lös lera. Kolvprovtagning i punkt 16IT11 visade att leran är brungrå varvig siltig med sandskikt. Lerans odränerade skjuvhållfasthet är 17 kPa på 1,5 meter djup och 10 kPa på 2,5 meter djup. Lermäktigheten varierar från 2,2 meter till 3,4 meter. Leran underlagras i sin tur av friktionsjord.
Steve jobs steve wozniak ronald wayne

Varvig glacial lera

Att den undre varviga leran avsattes under en avsmältningsfas före senaste istidsmaximum (LGM). Att den organiska horisonten mellan den undre och övre varviga leran tillhör Marina Isotopstadiet 3 (MIS 3). Att den övre varviga leran är likåldrig med vissa delar av Bertil Ringbergs (1991) ler- Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm.Partiklarna benämnes ler.Ler är den mest finkorniga vittring och erosionsprodukten och dess sammansättning, liksom andra sediment, speglar sammansättningen på den ursprungliga vittring och erosionsprodukten. Varvig lera.

Mellan 8500 f Kr och 7000 e Kr (med 500 års tidssteg), läggs postglacial lera/silt eller glacial lera till eller tas bort i varje rastercell beroende på den sedimentdynamiska miljön för det specifika tidssteget. Dessa sedimentdata är erhållna från den sedimentdynamiska modellen. Postglaciala sediment eller Den högra bilden visar en varvig, modern glacial lera i högre förstoring med gränserna mellan vinter- och vårdeposition tydligt utmärkta (från Tufts University).
Förarintyg båt quiz

Varvig glacial lera
Varvig lera. Varvig lera i Österrike Varvig lera, är en lertyp som utskildes från övriga lertyper 1856 av Hampus von Post, då under namnet "Rödlera". Ny!!: Lera och Varvig lera · Se mer » Vittring. Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, eller

Den vanligaste jordarten vi har är morän. Men vanligt i Uppland är även mer finkornig lera. På bilden syns ett stycke uppgrävt lera som visar på finkornig, varvig och rödfärgad lera från kanten av ett vattendrag.


Advokat linderud

varviga glaciala lerans skjuvhållfasthet uppskattas till värden över 30 kPa. De då utförda ödometerförsöken visade att leran inte var konsoliderad för rådande belastningsförhållanden och att det pågick konsolideringssättningar.

27 sep 2019 att marken utgörs främst av glacial lera. Leran är varvig och siltig. lera. Lastökningen 10 kPa motsvarar grundvattensänkningen 1m. 3 apr 2011 och tre till fem meter glacial varvig lera.