Avancerad nivå består av valfria fördjupningskurser om totalt 45 högskolepoäng (hp). En kurs är på 30 hp, en terminslång ämnesöverskridande och ämnesintegrerande kurs med tematisk inriktning och starka inslag av självständigt arbete samt ytterligare en fördjupningskurs om 15 hp.

4329

Är du intresserad av människor, deras levnadsförhållanden och samhällets stöd till utsatta? Då är socionomprogrammet något för dig! Här undersöks hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas.

Rättspraktiken har en nyckelroll i juridiska institutionens plattform för social hållbarhet SSP. På Handelshögskolans juristprogram kompletteras teoretiska studier med praktisk problemlösning. Studenterna kommer tidigt i utbildningens skede i kontakt med praktiserande jurister. Utbildningen förbereder studenterna för deras framtida yrken genom att låta dem pröva på juristens olika roller och visar hur juridiken förändras beroende på aktörens perspektiv. 2020-08-18 · Studera hos oss Om du är intresserad av utbildning inom ämnet juridik kan vi på Juridiska institutionen erbjuda forskningsförankrad utbildning på alla nivåer (grund-, avancerad- och forskarnivå). Vid antagning till fördjupningskurser tillämpas, vid översökta kurser, betygsurval om inte annat framgår av kursplan.€ 4.

  1. Fakturakop villkor
  2. Illustration utbildningar
  3. Tank positivt
  4. Familjeterapins grunder. ett interaktionistiskt perspektiv
  5. Key account manager utbildning stockholm
  6. Köpa kassaregister
  7. Stoppa lånord

Väljer du juridikinriktningen läser du en fördjupningskurs i juridik i årskurs 3. Du får studera ett valt juridiskt ämnesområde vetenskapligt och lära dig använda relevanta metoder. Väljer du istället ekonomiinriktningen läser du en företagsekonomisk specialiseringskurs tillsammans med Gymnasiearbetet i årskurs 3. Fördjupningskurser inom huvudområdet, på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 30 hp. Valfria kurser/valfritt ämne, på avancerad nivå. 30 hp.

Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. Är du intresserad av människor, deras levnadsförhållanden och samhällets stöd till utsatta? Då är socionomprogrammet något för dig!

Om oss Vid Juridiska institutionen i Göteborg bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning. Sedan hösten 2004 ges ett moderniserat juristprogram med inslag av ny pedagogik, rollspel och simuleringar, utökat användande av informationsteknologi och andra interaktiva h

I kursen Tel: 031-786 0000. www.utbildning.gu.se Paralegal - Juridisk handläggare.

I Lund erbjuds tre frivilliga fördjupningskurser à 7,5 högskolepoäng för studenter arbets- och miljömedicin, medicinsk juridik, epidemiologi samt socialmedicin 

Hoppa fram till i dag . År 3, fördjupningskurser inom vald inriktning: Oceanografi.

affärs- och skattekonsult, personal- och förvaltningschef, revisor eller mäklare. Fördjupningskurser Juridik med viskningstolkning Södertälje 40 2019-03-24 2019-04-14 Fördjupningskurser Juridik med prima vista tolkning Södertälje 40 2019-03-09 2019-03-23 Fördjupningskurser Psykiatri för tolkar Södertälje 40 2019-08-24 2019-09-07 Kompletteringskurser Juridik komplettering språkhandledning Fördjupningskurser. Efter programmets första tre år har du grundläggande kunskaper inom all juridik och det är dags för dina självständiga val.
Erik berglund kokta grodan

Fördjupningskurser juridik gu

Arbete, praktik och karriär. Våra studenter uppskattar att få komma i kontakt med näringslivet redan under studietiden. Därför har vi samlat praktik- och platsannonser, stipendiat och externa evenemang som kan vara av intresse för juriststudenter.

Här finns ett mycket brett utbud av fördjupningskurser. Fördjupningskurser. Väljer du juridikinriktningen läser du en fördjupningskurs i juridik i årskurs 3.
Kösters ekonomibyrå ab

Fördjupningskurser juridik gu


Lunds universitet Juridiska fakulteten Om fakulteten. 182 Göteborgs universitet http://www.gu.se/ Våra engelskspråkiga fördjupningskurser.

affärs- och skattekonsult, personal- och förvaltningschef, revisor eller mäklare. Inom KBT antas det att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. KBT, kognitiv beteendeterapi, är en metod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. Fördjupningskurser inom huvudområdet, på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.


Filmy fantasy filmweb

Hon läser femte terminen på juristprogrammet vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan. Kursen heter Civilrätt II och saknar omtentor. Klarar 

94 537 kr. LiU, ÖrU, MaH DV2545, Fördjupningskurs i datavetenskap och kommunikation, 7,5 hp, ekonom viktiga ämnena nationalekonomi, juridik/rättsvetenskap och statistik. 6.1. Lunds universitet Juridiska fakulteten Om fakulteten. 182 Göteborgs universitet http://www.gu.se/ Våra engelskspråkiga fördjupningskurser. Det gäller i första hand på gymnasiets fördjupningskurser.