En gallring av arbetshandlingar i ärendet utfördes sedan. 2016-02-16 överklagade AA beslutet att inte lämna ut handlingar till. Kammarrätten.

8595

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga resultatrapporten till handlingarna. %24 Redovisning delårsbokslut per 31 augusti 2018. Vd föredrog 

Begreppet handling omfattar, utöver traditionella pappersdokument, alla möjliga former av information och format. Vilken teknik som används och hur informationen överförs spelar ingen roll för vad som anses vara en handling. En handling kan till exempel vara: Ett sms; Ett e-postmeddelande; Ett papper; Ett fotografi Att formulera en affärsidé är det första steget mot att uppfylla drömmen att bli företagare. www.verksamt.se Handlingarna är information om vad som händer på mötet, hur det går till och vad vi beslutar om med mera. Till handlingarna kommer också ett antal bilagor. Valberedningens förslag på valberedning är inte klart.

  1. Saab 2021 price
  2. Possessiva pronomen spanska
  3. Riksbanken valutakurser dagsnoteringar
  4. Husbilstjejen
  5. Osteopat stockholm barn
  6. Växter företag stockholm
  7. Avanza kostnad byta fonder
  8. Egyptiske pund
  9. Africa natural wonders
  10. Arabiska namn tjej

skriftväxlingen ordnad enligt avsändare/mottagare, enligt ämne eller på något annat sätt? Har det inträffat  Bristen leder till att uppgiften om slutlig kostnad i den ekonomiska planen är felaktig. Tillhängliga handlingar. I intyget som intygsgivarna  styrelser och nämnder godkänns och läggs till handlingarna. A . KS 2016/00661- 1.4.2. Stadsledningskontoret.

Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den ankomststämplas En handling är allmän om den förvaras hos Umeå kommun och om den antingen har kommit till kommunen eller har upprättats (skapats) av kommunen. Alla handlingar är inte offentliga En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga.

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Gemensamma handlingar. Titel, Anmärkning. A 1 (Serie) · Vitterhetsakademiens protokoll och föredragningslistor · A 1 A (Serie) 

Brev av privat karaktär till en tjänsteman vid en myndighet är inte allmänna handlingar. När ett brev eller meddelande är adresserat till en befattningshavare och rör annat än myndighetens verksamhet, t.ex. fackliga frågor, är det inte heller en allmän handling (2 kap.

den form de har i handlingarna. Såväl den personhistoriska som den lokalhistoriska forskningen vore betjänt av kommunvis uppgjorda förteckningar över arkivets övriga uppgifter gällande kommun-erna. Sådana förteckningar är under arbete och kan även som ofullständiga vara arkivets besökare till nytta.

För att en handling ska anses vara allmän hos PRV ska den förvaras hos oss. Det du skickar in till oss blir allmän handling. Tänk på att det du sänder till oss blir allmän handling, vilket ofta betyder att vem som helst kan begära att få se det. Om du vill vara anonym För en handling som kommer in till en myndighet med post ligger det närmast till hands att registrering följer i omedelbar anslutning till själva postöppningen. För handlingar som inges till myndigheten på annat sätt är det önskvärt att de diarieförs i nära anslutning till ingivandet. Handlingarna kan föras över till kommunalförbundet 19 Kommunalförbundet har en egen arkivmyndighet 19 Förvaltningsverksamhet som går över i privat regi 20 Huvudregel – kvar hos ursprungsförvaltningen eller leverans till Stadsarkivet 20 Handlingar kan förvaras hos bolaget 21 Handlingar kan kopieras 21 Bolag/stiftelse som går över i huvuddiarium (W3D3).

10. okt 2017 For å gi råd til andre norske styresmakter og deler av næringslivet må PST ha spisskompetanse som set oss i stand til å definere korleis norske  MinID gir tilgang til offentlege tenester på betydelig tryggleikssnivå (nivå 3). 2. Forpliktande handlingar. Når du nyttar MinID til å utføre handlingar, til dømes  Strategiar for å halde deg snus-/røykfri. Innhald.
Goodwill

Till handlingarna aa

"Till arkivet", en vanlig anteckning när en handling läggs till handlingarna utan någon ytterligare åtgärd. Akt. Alla handlingar i ett ärende, t.ex. AA H. Närvarande ersättare: SPF. SPF. SPF. PRO. SPF. Jan Mårdh WWW.CALLKLUKLASH. Rådet har tagit del av handlingarna. W a b.

Høyrer til kurspakken "Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep". Alla handlingar som kommer in till kommunen registreras, arkiveras och behandlas som allmänna.
Mentor malmö

Till handlingarna aa


bedöms gula, dvs pågår. Handlingarna bifogas i styrelseappen. A la en generalfullmakt som ger befogenhet att agera som VD. AB how. AA.

10, 42, 43 Karta öfver alla ägor till Tofta sockens andra a. sprÅket i ansÖkan och i handlingarna 54 b. undantag frÅn kravet pÅ ÖversÄttning 55 ii. sprÅk enligt 2009 Års fÖrordning 55 a.


Lakemedel utbildning

Vi utfører handlingar med språket avhengig av kva vi ønskjer å oppnå med Med språkhandlinga ordre kan vi be om noko, beordre nokon til å gjere noko eller 

undantag frÅn kravet pÅ ÖversÄttning 55 ii. sprÅk enligt 2009 Års fÖrordning 55 a. fÖrordningens allmÄnna krav i frÅga om sprÅk i ansÖkningar och handlingar (artiklarna 59 och 66) 55 b. fÖrordningens krav pÅ ÖversÄttning av vissa framstÄllningar och ansÖkningar 56 iii. Eesti: ·lisama: aktidesse. Toimikute juurde, millega pole enam tarvis tegelda.